Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
16-05-2024

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.

Z poważaniem
Zespół Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

 

 

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, 59-800 Lubań Kontakt: (75) 646 23 40, sekretariat@kulturaluban.pl

2. Inspektor danych osobowych Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu: iod@kulturaluban.pl (p. Jarosław Bardowski)

3. Cel przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym i ekologicznym, w szczególności z:
- kontaktem z Miejskim Domem Kultury;
- umowami pracowniczymi, w tym rekrutacji;
- umowami cywilno-prawnymi;
- uczestnictwem w zajęciach artystycznych, w tym rekrutacji na zajęcia;
- uczestnictwem w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym rekrutacji na zajęcia;
- uczestnictwem w konkursach i festiwalach;
- korzystaniem z pozostałej oferty MDK;
- zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu MDK;
- wysyłką informacji dot. oferty MDK;
- korzystaniem z serwisu WWW oraz analizą ruchu na stronie;
- organizacją wydarzeń;
- wypożyczeniem mienia i sprzętu MDK.

4. Podstawa prawna Państwa dane przetwarzamy na podstawie:
- Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495);
- art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO - na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
- art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
- art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
- art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;

5. Jakie dane przetwarzamy? Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:
- dane ogólne (imię, nazwisko);
- dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
- dane identyfikacyjne (numer PESEL)
- dane finansowe (numer rachunku bankowego);
- wizerunek utrwalany przez monitoring wizyjny (bez rejestracji dźwięku);
- wizerunek utrwalany podczas wydarzeń/warsztatów;
- numery IP;

6. Odbiorcy danych Dane przekazywane będą jedynie uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (ZUS, US) oraz instytucjom takim jak: bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe (w przypadku osób posiadających polisy ubezpieczeniowe); firmy świadczące usługi ochroniarskie; systemów sprzedaży biletów biletyna.pl oraz kupbilecik.pl, firmy WEBD.pl zajmującej się hostingiem. Dane mogą zostać również przekazane firmom odpowiedzialnym za konserwację oprogramowania księgowego czy sprzętu monitoringu wizyjnego, firmom organizującym szkolenia pracownicze; oraz dodatkowo firmom Google Inc i.Meta Platforms Inc (właściciela platform Facebook.i Instagram).

7. Okres przechowywania danych Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi odpowiednimi ustawami. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- do czasu wycofania zgody;
- trwania wymiany korespondencji/współpracy oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych;
- czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
- trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
- czasu trwania oferowanej usługi;
- dane z monitoring wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni;
- czas trwania korzystania z newsletteru;
- przez okres korzystania z serwisu oraz po jego zakończeniu maksymalnie 2 lata w celach statystycznych;

8. Przysługujące prawa W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Prawo do skargi Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim: Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - Google Inc. oraz Facebook.com z siedzibami w USA. Obie firmy przystąpiły do tzw. Tarczy prywatności EU-USA zapewniając odpowiednią ochronę prywatności i zabezpieczeń danych osobowych.

11. Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

 

Zobacz także:
Informacja dot. monitoringu wizyjnego w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu

Bezpieczeństwo przetwarzanie danych osobowych w MDK

Klauzula informacyjna dot. fanpage'a MDK na portalach Facebook.com oraz Instagram.com

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...