Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-05-2020
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
  • OPŁATY
  • PRAWO OŚWIATOWE 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

  Nr uchwały Z dnia W sprawie Nr DUWD Zmiany Nr DUWD
1. XLV/328/1997 30.06.1997 uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań   V/62/2003 z 28.01.2003 Nr 48, poz.1110        z 25.04.2003
2. XIV/114/1999 30.11.1999 uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań  

VI/38/2019 z 26.02.2019

XL/272/2021 z 29.06.2021

LX/355/2022 z 31.05.2022

LXXII/423/2023 z 28.03.2023

 
3. XXIII/188/2000 14.07.2000 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowo - mieszkaniowego położonego w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej Nr 38, poz.658 z 12.10.2000 V/59/2003 z 28.01.2003 Nr 48, poz.1108        z 25.04.2003
4. XLIII/369/2002 26.02.2002 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Głównej w Lubaniu   V/60/2003 z 28.01.2003 Nr 48, poz.1109         z 25.04.2003
 5. V/66/2003 28.01.2003 uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań  Nr 48, poz.1114 z 25.04.2003     
 6.

XXXIII/261/2005

30.03.2005

 
uznania obszaru za użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy"  Nr 85, poz.1839 z 13.05.2005     
7.

XXXVIII/284/2005

 
27.09.2005  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań  Nr 243, poz.3801           z 6.12.2005  XXIII/125/2008 z 24.06.2008   
8. XXXVIII/285/2005  27.09.2005  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań  Nr 243, poz.3802           z 6.12.2005  XXIII/126/2008 z 24.06.2008   
9. XXXVIII/286/2005  27.09.2005  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań  Nr 243, poz.3803           z 6.12.2005  XXIII/127/2008 z 24.06.2008

XXIII/128/2008 z 24.06.2008

XXIII/130/2008 z 24.06.2008 
 
10. XLVI/351/2006  30.05.2006  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań 

Nr 151, poz.2385          z 26.07.2006 

   
11. XIX/104/2008  26.03.2008  uznania za pomniki przyrody  Nr 124, poz.1471           z 06.05.2008      
12.

LIII/307/2010

 
31.08.2010  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań 

Nr 218, poz. 3493 z 23.11.2010 

   
13.

LIII/308/2010

31.08.2010  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 1 AG 16 

Nr 188, poz. 2789 z 8.10.2010 

   
14.

LIII/308/2010

31.08.2010  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań 

Nr 188, poz. 2790 z  8.10.2010 

   
15.

LIII/310/2010

 
31.08.2010  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań 

Nr 188, poz. 2791 z 8.10.2010 

   
16. 

LIII/311/2010

 
31.08.2010  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 2KS2 

Nr 182, poz. 2748 z 30.09.2010 

   
17. V/28/2011  22.02.2011 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu    wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa relacji Jeleniów – Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań 

Nr 74, poz.1126 z 7.04.2011 

   
18.

XIV/93/2011

 
04.10.2011  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu 

Nr 249, poz.4447 z 6.12.2011 

   
19.

XVI/115/2011

29.11.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań

poz. 858 z 29.02.2012

   
20.

XVI/116/2012

29.11.2011

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu (Lubamet)

poz. 581 z 10.02.2012

   
21.

XVIII/139/2012

 
31.01.2012  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Harcerskiej Góry w Lubaniu 

poz. 984 z 8.03.2012 

   
22.

XVIII/140/2012

31.01.2012 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań

poz. 985 z 8.03.2012

   
23. LI/367/2014 27.05.2014 zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody z dębu szypułkowego Nr 865

poz. 2508 z 28.05.2014

   
24. LIII/368/2014 26.08.2014 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań przy ul. Bankowej

poz. 3709 z  8.09.2014

   
25. LVI/399/2014 15.10.2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Bazaltowej poz. 4385 z  17.10.2014    
26. LVI/400/2014

15.10.2014

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Skalniczej poz. 4386 z  17.10.2014    
27. LVII/404/2014

28.10.2014

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenów wzdłuż rzeki Kwisy poz. 4507         z 31.10.2014    
28. LVII/405/2014

28.10.2014

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego

poz. 4508          z 31.10.2014

XXII/144/2020 z 28.04.2020

poz. 3039      z 7.05.2020

29. VIII/34/2015

26.05.2015

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszary położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu

poz. 2414

z 01.06.2015

   
30. XII/82/2015  29.09.2015  pozbawienia statusu pomnika przyrody 7 szt. drzew 

poz. 4061

z 06.10.2015 
   
31. XV/116/2015 22.12.2015 przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Lubań 2016 – 2020” poz.302             z 18.01.2016    
32. XV/117/2015 22.12.2015 przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań”   XIX/137/2016 z 09.03.2016  
33. XXIV/171/2016 30.08.2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Bazaltowej poz. 4154         z  09.09.2016    
34. XXIV/172/2016 30.08.2016 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – dla terenu położonego przy ul. Mickiewicza poz. 4155          z 09.09.2016    
35. XXIV/173/2016 30.08.2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań Poz .4156          z 09.09.2016    
36. XXVI/184/2016 25.10.2016 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ul. Warszawskiej w Lubaniu poz. 4839         z 02.11.2016    
37. XXVI/185/2016 25.10.2016 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra  w Lubaniu poz. 5097 z 14.11.2016    
38. XXII/146/2020 28.04.2020 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ul. Sybiraków poz. 3041         z 7.05.2020    
39. XXVI/186/2016 25.10.2016 zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań poz. 4840          z 2.11.2016    
40. XXXVIII/259/2017 19.09.2017

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ul. Jeleniogórskiej w Lubaniu

poz. 3959          z 27.09.2017    
41. XL/264/2017 26.09.2017

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ul. Mostowej w Lubaniu

poz. 3992         z 2.10.2017    
42. XLII/283/2017  28.11.2017  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy  poz. 5439         z 19.12.2017     
43. XLIV/305/2018 30.01.2018  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ul. Łokietka   poz. 560 z 5.02.2018     
44. XLIX/353/2018 26.06.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w śródmieściu miasta Lubań – terenu położonego przy ul. Dąbrowskiego poz. 3361          z 3.07.2018    
45. XXII/145/2020 28.04.2020 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu poz. 3040          z 07.05.2020    
46. XXIV/155/2020 26.05.2020 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  wzdłuż rzeki Kwisy– terenu przy ul. Rzemieślniczej               w Lubaniu poz. 3487         z 01.06.2020    
47. XLVII/332/2018 24.04.2018 pozbawienia statusu pomnika przyrody – jesiona wyniosłego o nazwie „Piotr” poz. 2427          z 08.05.2018    
48. LI/374/2018 18.09.2018 przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym lub biomasie na ekologiczne źródła ciepła na terenie miasta Lubań

poz. 4641

z 26.09.2018

XXX/208/2020

z 24.11.2020,

Traci moc Uchwałą Nr XXXIV/238/2021 RML z dnia 23.02.2021r.

(Dz.Urz.Woj.Dol. z 25.02.2021r., poz. 967)

poz. 6537

z 01.12.2020r.
49. XXXIV/238/2021 23.02.2021

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym na inne źródła ciepła ograniczające niską emisję na terenie miasta Lubań w roku 2021

poz. 967

z 25.02.2021

XLV/290/2021

z  26.10.2021

poz. 4924

z 28.10.2021 
50. XVII/110/2019  26.11.2019  pozbawienia statusu pomnika przyrody – klonu jaworu o nazwie Globus  poz. 6919         z 02.12.2019     
51. IX/53/2019 25.04.2019 Regulaminu korzystania z parków i skwerów na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 3043 z 7.05.2019

XXV/165/2020 z 30.06.2020

Traci moc Uchwałą Nr LXXII/421/2023 RML z dnia 28.03.2023 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 3.04.2023 r., poz. 2204)

poz.4260 z 13.07.2020

52. XXVIII/188/2020 29.09.2020 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

poz. 5666

z 15.10.2020
   
53. XXX/205/2020 24.11.2020 pozbawienia statusu pomnika przyrody – klonu jaworu

poz. 6536

z 01.12.2020r.

   
54. XXXII/224/2020  30.12.2020  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ul. Groblowej 

poz. 246

z 15.01.2021 

XL/274/2021

z 29.06.2021-  Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego     Nr NK-N.4131.67.8.2021.KW  z dnia   2 sierpnia 2021r. stwierdzające nieważność uchwały 

poz. 3280

z 06.07.2021 
55. XXXII/223/2020 30.12.2020  wyznaczenia aglomeracji Lubań 

poz. 245

z 15.01.2021 
   
56. XXXIII/232/2021 26.01.2021 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Skalniczej

poz. 509

z 01.02.2021
   
57. XXXVII/248/2021 27.04.2021 pozbawienia statusu pomnika przyrody – grupy dwóch drzew gatunku surmia żółtokwiatowa,          o nazwie własnej Mojry

poz. 2146

z 30.04.2021
   
58. XLIV/285/2021 28.09.2021 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ul. Zgorzeleckiej

poz. 4665

z 13.10.2021

   
59.  XLIV/286/2021  28.09.2021 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ul. Groblowej  

poz. 4666

z 13.10.2021
   
60. LII/319/2022

25.01.2022

przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubań na lata 2022 - 2026”      
61. LII/320/2022

25.01.2022

przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lubań”      
62. LII/321/2022

25.01.2022

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym na inne źródła ciepła ograniczające niską emisję na terenie miasta Lubań w roku 2022

poz. 489

z 31.01.2022
   
63. LVI/334/2022

29.03.2022

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Lubań 

poz. 2248 z  22.04.2022

   
64. LVI/335/2022

29.03.2022

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno - zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ul. Armii Krajowej

poz. 2314 z  26.04.2022

   
65. LX/356/2022

31.05.2022

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Mostowej

poz. 3149 z 10.06.2022

   
66. LXII/368/2022

25.08.2022

uchwalenia zmiany        w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ul. Sybiraków

poz. 4235 z 2.09.2022

   
67. LXVI/385/2022

29.11.2022

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w śródmieściu miasta Lubań

poz. 6369 z  15.12.2022

   
68. LXIX/408/2023

31.01.2023

przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Lubań na wymianę źródeł ogrzewania opartych na paliwie stałym na inne źródła ciepła ograniczające niską emisję na terenie miasta Lubań w roku 2023

poz. 900 z 8.02.2023

   
69. LXXII/420/2023

28.03.2023

pozbawienia statusu pomnika przyrody – klonu pospolitego, odmiana Schwedlera, o nazwie własnej Bartek

poz. 2203 z 3.04.2023

   
70.  LXXII/421/2023  28.03.2023 Wprowadzenia Regulaminów korzystania z parku i skwerów na terenie Gminy Miejskiej Lubań  

poz. 2204 z 3.04.2023

   
71. LXXIV/433/2023 30.05.2023 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań

poz. 3625 z 5.06.2023

   
72. LXXX/466/2023 31.10.2023 pozbawienia statusu pomnika przyrody – jesionu wyniosłego, o nazwie własnej Adam

poz. 6112 z 13.11.2023

   

 

OPŁATY

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie Nr DUWD Zmiany Nr DUWD
1. LIII/384/1998 24.02.1998 określenia opłaty prolongacyjnej   V/72/2003        z 28.01.2003r.  
2. XXVIII/200/2016 29.11.2016 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej poz.5557       z 06.12.2016 XVII/115/2019 z  26.11.2019 poz. 6923 z 02.12.2019
3. V/67/2003 28.01.2003 opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego Nr 48, poz.1115       z 25.04.2003

V/29/2007 z  23.01.2007

V/30/2011 z 22.02.2011

Traci moc Uchwałą Nr L/313/2022 RML z dnia 11.01.2022r. (Dz.Urz.Woj.Dol.   Z 17.01. 2022, poz.240 )

Nr 39,poz.356

z 13.02.2007

Nr 61,poz.873

z 21.03.2011
4. XXI/186/2004 27.04.2004 

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach Miasta Lubań

 
Nr 127, poz. 2195 z 5.07.2004 

XIX/123/2019   z  20.12.2019r.

XL/265/2021 z 29.06.2021 

Traci moc  Uchwałą Nr LXVI/386/2022 z dnia 29.11.2022

poz. 169 z 8.01.2020

poz. 3277 z 06.07.2021 

poz. 6102 z 8.12.2022

5. XXVII/221/2004 26.10.2004  ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  Nr 226, poz.3513        z  22.11.2004  XVI/83/2007 z dn.21.12.2007  Nr 8,poz.110    z 15.01.2008  
6. IX/48/2007 29.05.2007  określenia strefy cen przy przewozie taksówkami na obszarze miasta Lubania  Nr 147,poz.1886 z 18.06.2007     
7. XXII/137/2020 28.04.2020  ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Lubań oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania  poz. 3032      z 07.05.2020 

XXV/163/2020

z 30.06.2020 

poz. 4258

z 13.07.2020 
8. L/313/2022

11.01.2022

opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 240

z  17.01.2022
   
9. LXVI/386/2022

29.11.2022

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach miasta Lubań

poz. 6102 z  8.12.2022

   

 

PRAWO OŚWIATOWE

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

 

LI/365/2014

 

27.05.2014

ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań 

 

poz.2506

z  28.05.2014

 

 

2.

VI/39/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

 

XIX/164/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 903 z 18.03.2004

3.

VI/40/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lubaniu

 

XIX/165/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 991 z 18.03.2004

4.

VI/41/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaniu

 

XIX/166/2004 24.02.2004

Nr 24, poz.652 z 17.03.2003

Nr 51, poz. 992 z 18.03.2004

5.

VI/42/99

23.02.1999

przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lubaniu

 

XIX/167/2004 24.02.2004

XLIV/325/2006 28.03.2006

V/27/2007 23.01.2007

Nr 51, poz. 993 z 18.03.2004

Nr 88,poz.1500 z 04.05.2006

6.

VI/44/99

23.02.1999

założenia Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu

 

XIX/168/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 994 z 18.03.2004

7

VI/45/99

 

23.02.1999

założenia Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu

 

XI/117/2003 8.07.2003

XIX/169/2004 24.02.2004

Nr 51, poz. 995 z 18.03.2004

8.

VI/47/99

23.02.1999

założenia Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu

 

 

XIX/170/2004 24.02.2004

XLIV/326/2006 28.03.2006

Nr 51,poz. 996 z 18.03.2004

Nr 88,poz.1501 z 04.05.2006

9.

XXXII/275/2001

29.05.2001

ustalenia sieci przedszkoli miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

XIV/147/2003 02.12.2003

Traci moc Uchwałą Nr XL/266/2021 z 29.06.2021

 

poz.3278 z 06.07.2021

10.

XL/266/2021

29.06.2021

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

poz. 3278 z 06.07.2021

   

 

11.

 

XXIV/179/2016

 

30.08.2016

ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 4249 z 16.09.2016

 

 

12.

XXXVII/206/2009

9.06.2009

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

 

XVIII/137/2012
z 31.01.2012

XIV/98/2019
z 24.09.2019

LXVIII/401/2022
z 28.12.2022

Traci moc Uchwałą Nr LXXX/468/2023 z 31.10.2023

poz.936
z 06.03.2012

poz.5640      z 01.10.2019

poz. 171
z 10.01.2023

poz. 6114 z 13.11.2023

13.

XLV/334/2006

25.04.2006

przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze

 

XIX/167/2004 24.02.2004

V/27/2007 23.01.2007

 

XVIII/136/2012

Z 31.01.2012

Nr 103, poz.1762          z 25.05.2005

 

Nr 39,poz.355

z 13.02.2007

 

poz.935

z 06.03.2012

14.

XLVIII/375/2006

27.06.2006

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Nr 143,

poz.2221

z 14.07.2006

 

 

15.

XVI/86/2007

21.12.2007

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Nr 23,poz.286 z  04.02.2008

 

 

16.

XXXV/243/2017

30.05.2017

zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz     ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2016r. poz. 1379 ze zm.)

poz. 2741

z 06.06.2017 

XL/262/2017       z 26.09.2017 

poz. 3991         z 02.10.2017

17.

XVIII/133/2016

23.02.2016

ustalania trybu i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miejskiej Lubań, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż  jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

poz.1002

z 29.02.2016

 

 

18.

XI/84/2011

30.08.2011

ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku

Nr 192,

poz. 3313

z 16.09.2011

 

 

19.

XXIV/185/2012

26.06.2012

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

poz. 2639 z 23.07.2012

 

 

20.

LII/375/2014

24.06.2014

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Żłobek Miejski w Lubaniu”

poz. 2909 z 30.06 2014

LIV/393/2014     z  30.09.2014

XLV/313/2018     z 27.02.2018

poz. 4063 z 2.10.2014

 

21.

LII/376/2014

26.06.2014

określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 2910      z 30.06.2014

LIII/382/2014     z 26.08..2014

poz. 3648 z  02.09.2014

 

 

22.

XVII/111/2019

26.11.2019

określenia  kryteriów ,liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie  kryteriów obowiązujących na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

Poz. 6920

z 02.12.2019

 

 

23.

XXXII/229/2017

28.03.2017

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań

poz. 1655

z  05.04.2017

 

 

24.

XXXII/231/2017

28.03.2017

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

poz.  1752      z 07.04.2017

 

 

25.

XLIV/309/2018

30.01.2018

przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Lubań

poz. 562 z 05.02.2018

 

 

26.

XLIV/308/2018

31.01.2018

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań

poz. 561        z 05.02.2018

 

 

27.

XLIV/310/2018

31.01.2018

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania   i wykorzystywania.

poz. 563        z 05.02.2018

 

 

 

28.

XLVI/320/2018

27.03.2018

Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród Burmistrza Miasta Lubań
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

poz. 1714      z 05.04.2018

 

 

 

29.

XLVII/330/2018

24.04.2018

ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

poz. 2426      z 08.05.2018

 

 

 

30.

XLIX/349/2018

26.06.2018

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań 

poz. 3357       z 0.07.2018

 

 

31.

XXVIII/192/2020

29.09.2020

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubań na rok szkolny 2020/2021

poz. 5528
z 09.10.2020

 

 

32.

XL/267/2021

29.06.2021

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubań na rok szkolny 2021/2022

poz. 3279

z 06.07.2021 
   

33.

LXI/364/2022

28.06.2022

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lubań na rok szkolny 2022/2023

poz.3506 
z 5.07.2022

Traci moc Uchwałą Nr LXVIII/400/2022
z 28.12.2022
 poz. 170
z 10.01.2023

34.

L/364/2018

21.08.2018

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania                                i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach         i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

poz. 4068 z 21.08.2018

LXII/369/2022 z 25.08.2022

poz.4194 z 31.08.2022

35.

LXII/370/2022

25.08.2022

zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu

poz. 4195
z  31.08.2022

   

36.

LXVIII/400/2022

28.12.2022

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

poz. 170 z 10.01.2023

LXIX/405/2023 z 31.01.2023

poz.898 z 8.02.2023

37.

LXXIV/434/2023

30.05.2023

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2023 roku

poz. 3626 z 5.06.2023

   

38

LXXX/468/2023

31.10.2023

przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli publicznych przedszkoli
 i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań

poz. 6114 z 13.11.2023 

   
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...