Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-05-2023
dolnośląska izba rolnicza

UCHWAŁA NR 2/2023
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 183) uchwala się co następuje:

                                 § 1.

1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

1) Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
2) Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
3) Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
4) Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze,
5) Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
6) Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
7) Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Parzniewie,
8) Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,
10) Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porosłach,
11) Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
12) Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
13) Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
14) Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Olsztynie,
15) Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
16) Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.

2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 24 września 2023 r.

                                      § 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów
do walnych zgromadzeń izb rolniczych określa załącznik do uchwały.

                                      § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes

Krajowej Rady Izb Rolniczych

(-)

Wiktor Szmulewicz

 

Załącznik
do uchwały Nr 2/2023
Krajowej Rady Izb Rolniczych

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Termin wykonania
czynności
Rodzaj czynności
najpóźniej w dniu
28.06.2023 r. (śr)

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści
uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia
wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej do dnia
28.07.2023 r.(pt)

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji
wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych
tej izby

do dnia

28.07.2023 r.(pt)

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów
wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu
11.08.2023 r.(pt)

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych
przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu
11.08.2023 r.(pt)

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów
wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości
członków izby rolniczej

najpóźniej do dnia
14.08.2023 r. (pn)

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez
komisje okręgowe

najpóźniej do dnia
14.08.2023 r. (pn)

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych
przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej,

- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów
głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do
wiadomości członków izby rolniczej

W dniu 25.08.2023 (pt)
udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej
uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu
04.09.2023 (pn)

zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad
powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych, dostarczenie
komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby
rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do
rad powiatowych izby rolniczej

05.09.2023 (wt)
zamieszczenie obwieszczenia wzywającego członków izby
rolniczej do zgłoszenia kandydatów w dodatkowym naborze

najpóźniej w dniu
08.09.2023 (pt)

zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze

najpóźniej w dniu
14.09.2023 r. (czw)

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów
na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach
wyborczych

najpóźniej w dniu

23.09.2023 (sb)

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania
komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00

24.09.2023 (ndz)

Głosowanie

najpóźniej w dniu
15.10.2023 (ndz)

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad
powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu
05.11.2023 r.(ndz)

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia
nowo wybranego walnego zgromadzenia

 wiecej informacji: https://izbarolnicza.pl/wybory-2/
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...