Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-09-2022

Wyjaśnienia dotyczące wykorzystywania wody do pojenia zwierząt - aktualizacja.

Szanowni Państwo,

w odniesieniu do informacji przekazanej przy piśmie znak DŻW.zch.870.80.2022 z dnia 19 sierpnia br. uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 poprzez:
1) wodę pitną należy rozumieć wodę spełniającą wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
2) czystą wodę należy rozumieć wodę, która nie zawiera drobnoustrojów, substancji szkodliwych lub toksycznego planktonu w ilościach zdolnych do bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowotnej jakości żywności.

Rolnicy utrzymujący zwierzęta, w tym w szczególności zajmujący się chowem lub hodowlą bydła, powinni wykorzystywać do pojenia takich zwierząt wodę pochodzącą z takich źródeł, które gwarantują zaopatrzenie w wodę spełniającą powyższe wymagania.


Z poważaniem
z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rafał Romanowski
sekretarz stanu

 

1 Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319)

MRiRW

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...